2021 – 2022

Het is altijd een goede gewoonte om in de periode tijdens de jaarovergang terug te kijken en tegelijkertijd een verwachting uit te spreken voor het nieuwe jaar. In begin 2021 zijn we gestopt met de abonnementen. Het was een populair product en we vroegen ons af hoeveel effect dit zou hebben op de verkoop. Aan het eind van 2021 konden we echter concluderen dat het vrijwel niemand heeft weerhouden om natto te kopen. Zelfs de hogere prijs én de corona pandemie hebben weinig invloed gehad op de resultaten. Onze kopers bestaan uit een groep trouwe klanten én klanten die de natto eens willen proberen. Het feit dat we veel vaste klanten hebben geeft volgens ons aan dat het met de kwaliteit van het product wel goed zit. Een recentelijk uitgevoerd laboratorium onderzoek liet bovendien een positief resultaat zien hetgeen aangeeft dat er binnen maximale hygiënische grenzen wordt geproduceerd.

Deze positieve trend lijkt zich in 2022 voort te zetten. Het is onze ambitie om dit jaar de productie te verhogen en meer inspanning te stoppen in de marketing. Hoewel natto voor velen een controversieel product blijft laat zich niet ontkennen dat het een bijzonder positieve invloed heeft op de gezondheid. De grote hoeveelheid vitamine K2 in met name de natto met gerst is hier debet aan.
Ook dit jaar blijft de biologische status gehandhaafd. We hopen dat in de komende periode duidelijk wordt of voor groenten het 0% BTW tarief zal gaan gelden. Dit zou de betaalbaarheid van gezonde producten zeer ten goede komen. Nattodan heeft als een van de weinige bedrijven niet de volledige prijsstijgingen doorberekend aan de consument. In februari ontkomen we echter niet aan een prijsverhoging.

Al met al kunnen we van een gezonde toekomst spreken. Tegelijkertijd weten we dat heel veel ondernemers in een veel minder florissante situatie verkeren. Onze gedachten gaan daarom ook uit naar deze groep. We wensen ze het allerbeste toe.
Al onze klanten wensen wij uiteraard eveneens een gezonde en voorspoedige toekomst toe.