GDPR / AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).
Ook Nattodan dient te voldoen aan de nieuwe regels. Op deze datum gaat daarom ons nieuwe privacy reglement in. In deze nieuwe regels zijn de afspraken vastgelegd in relatie met onze klanten en van partijen waarmee wij samenwerken. Alles draait hierbij om de bescherming van uw persoonsgegevens. De nieuwe regels dienen misbruik van deze gegevens te voorkomen.
Klein of groot kan verschil uitmaken wat betreft het doen uitvoeren van bijv .een PIA (Privacy Impact Assessment) of het benoemen van een FG (Functionaris Gegevensbescherming), maar de  grootte van de organisatie is niet bepalend  waar het gaat om het ja dan nee inbedden en uitvoeren van de maatregelen die de AVG voorschrijft.
Privacy staat bij Nattodan hoog op de agenda. Op 25 mei gaat ons oude privacy reglement op de schop en wordt vervangen door nieuw en uitgebreid reglement.
U vindt het nieuwe privacyreglement hier.