Claims

Als kleinschalig ambachtelijk bedrijf timmeren wij niet vaak aan de weg. Dat heeft goede redenen.
In de eerste plaats vinden wij het niet nodig. Grotere omzet betekent de facto groei. Opschalen levert dan vaak problemen op in capaciteit en investeringen. Het zou niet de eerste keer zijn dat een onverwachte groei een bedrijf in moeilijkheden brengt. We zien liever een gestage groei waarbij tijdig geanticipeerd kan worden op de toenemende vraag. Overigens staat bij ons als maatschappelijk verantwoord ondernemer de winst niet bovenaan op de prioriteiten lijst.

Ten tweede kunnen we ons veel beter concentreren op de kwaliteit van onze producten. We maken een eerlijk en gezond product dat door veel afnemers gewaardeerd wordt. Zo hebben we verschillende klanten die al vanaf 2013 (dus vanaf de oprichting) nattō afnemen. Dat willen we zo houden. Goede klantcontacten en klant tevredenheid dragen voor een groot deel bij aan het werkplezier.

Eén van de aspecten waar we nooit goed aandacht aan hebben geschonken zijn de overige waardevolle voedingsstoffen in nattō. Een paar liggen uiteraard voor de hand, maar onze producten bevatten veel meer dan alleen vitamine K2 en nattokinase. We hebben daarom eens zorgvuldig gekeken naar de overige ingrediënten. Nu blijkt dat de aanwezige hoeveelheden nog andere claims mogelijk maken. Teveel eigenlijk om allemaal op de verpakking af te drukken.

We hebben daarom onze claim pagina uitgebreid. De vermelde claims zijn toegestaan omdat de hoeveelheid inhoudsstoffen boven de door de EU bepaalde minimum hoeveelheid liggen. Alle toegestane claims vindt u hier.