COVID-19 en vitamine K

Het onderzoek naar het verband tussen corona en vitamine K is uitgevoerd in CWZ door onderzoekers van de afdelingen longziekten, interne geneeskunde en klinische chemie van CWZ in samenwerking met het Cardiovascular Research Institute Maastricht (CARIM). CARIM heeft veel expertise op het gebied van vitamine K en heeft de metingen van de vitamine K uitgevoerd. 

Tekort aan vitamine K

De onderzoekers vonden dat patiënten met COVID-19 die met lage zuurstofconcentraties werden opgenomen in CWZ een veel lager vitamine K-gehalte in het lichaam hadden dan een controlegroep zonder het coronavirus. Ook bleken patiënten die overleden aan COVID-19 of moesten worden beademend op de ICU een veel ernstiger vitamine K tekort te hebben dan degenen met milder verlopende COVID-19 in CWZ. De resultaten van 123 patiënten met COVID-19 zijn vergeleken met een controlegroep van 184 personen zonder corona van wie data in eerdere studies zijn verkregen.

Wat doet vitamine K?

Mensen krijgen vitamine K binnen via de voeding en nemen het op in het maagdarmkanaal. Vitamine K speelt een belangrijke rol bij de bloedstolling. Het doet echter meer: vitamine K activeert ook eiwitten die belangrijk zijn voor gezonde bloedvaten en mogelijk ook voor gezonde longen. Mensen die bloedverdunners van de trombosedienst gebruiken, mogen geen vitamine K innemen.

Corona met ernstig verloop

Bij een ernstig verloop van besmetting met het coronavirus zijn vooral de heftige immuunreactie die bij veel patiënten wordt gezien en de ernstige longaandoeningen die het kan veroorzaken bekend. Daarnaast veroorzaakt het virus bij veel patiënten bloedstollingsproblemen en bloedproppen die onder andere kunnen vastlopen in de bloedvaten van de longen (longembolieën). Bij al deze gebeurtenissen kunnen factoren betrokken zijn die voor hun werking afhankelijk zijn van voldoende vitamine K.

Vervolgonderzoek nodig

De onderzoekers hebben een belangrijke stap gezet naar begrijpen wat het coronavirus kan aanrichten, doordat zij een verband  aantoonden tussen slechte prognose en vitamine K tekort. Toch kan er nu nog niet gezegd worden of de inname van vitamine K een gunstig effect heeft bij patiënten met COVID-19. Dit zal op korte termijn worden onderzocht in een klinische studie in CWZ en Maastricht Universitair Medisch Centrum+.

Meer informatie over het onderzoek

Deze wetenschappelijke studie is inmiddels gepubliceerd.

Onderzoekspartner CARIM (Cardiovascular Research Institute Maastricht) is een van de grootste cardiovasculaire onderzoeksinstituten in Europa. Het is onderdeel van de faculteit ‘Health, medicine and life sciences van Maastricht University en is ingebed in het Maastricht Universitair Medisch Centrum+.

bron: CWZ

Noot:

Natto bevat een grote hoeveelheid vitamine K2 in de meest effectieve vorm namelijk Menaquinone-7. Maar behalve deze vitamine bevat het ook nog eens een zeer specifiek enzym namelijk nattokinase. Door de strenge Europese regelgeving mogen wij helaas niet de werking van beide stoffen op onze website uitleggen.