Disclaimer

De informatie op deze website noch de gebruiksmogelijkheden kunnen gezien worden als een vervanging voor medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning óf informatievoorziening en is niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf)diagnose.

De informatie is bedoeld als algemene informatie en is niet specifiek gericht op één individueel persoon of één specifieke medische situatie van bijvoorbeeld de bezoeker van de site of iemand in diens omgeving. Dit betekent dat bezoekers aan de informatie geen diagnostische of therapeutische waarde kunnen hechten voor de eigen medische situatie of die van anderen.

In gevallen van ziekten, medische klachten, behandelingen of onderzoek, is de informatie alleen bedoeld als ondersteuning.

Natto wordt op ambachtelijke wijze bereid. Als gevolg hiervan kan de textuur en de hoeveelheid actieve bestanddelen per product enigszins verschillen. Hoewel we ons best doen om de bereiding zoveel mogelijk gestandaardiseerd te laten verlopen blijkt dit niet geheel te vermijden. Elke geproduceerde batch wordt daarom door ons sensorisch gecontroleerd op kwaliteit. Blijkt een batch niet aan onze kwaliteitseisen te voldoen dan wordt deze niet in omloop gebracht.