Ethyleenoxide

Ethyleenoxide is een stof met verschillende toepassingen. Vaak wordt ethyleenoxide als desinfectiemiddel gebruikt tegen bacteriën en schimmels.

Sinds september 2020 (!) hebben bedrijven in Nederland talloze levensmiddelen teruggeroepen die te veel ethyleenoxide bleken te bevatten.

In de wet is vastgelegd hoeveel ethyleenoxide in een voedingsmiddel mag zitten. Deze grenswaarde is maximaal 0,1 milligram per kilogram product. In Nederland en in andere landen van de EU mogen bedrijven geen voedingsmiddelen verkopen die meer ethyleenoxide bevatten. De NVWA houdt hier toezicht op.

Ondertussen worden aan de lopende band producten teruggeroepen. Als het hier in producten wordt aangetroffen, moeten die uit de rekken worden gehaald. Wie er toch van eet, loopt niet onmiddellijk gevaar, maar op lange termijn kan er wel een gezondheidsrisico zijn. “Als je dagelijks in grote hoeveelheden jaren aan een stuk producten met ethyleenoxide consumeert, kan er een mogelijk risico zijn voor de gezondheid, bijvoorbeeld kanker”, zegt Hélène Bonte van het Belgische FAVV. (Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen)
Dat laatste is echter maar de vraag. Ook kleine hoeveelheden van een bepaalde stof kunnen al schade aanrichten. Het is kankerverwekkend, mutageen en schadelijk voor de voortplanting en bovendien is ethyleenoxide bijna overal in aanwezig.
Lees dit artikel maar eens na.

Helaas kunnen producten die zijn behandeld met ethyleenoxide nog steeds worden verkocht zonder dat de consument wordt geïnformeerd. Dit is onomstotelijk illegaal aangezien Europese regelgeving duidelijk stelt dat alleen producten die aan de Europese voorschriften voldoen, en niet schadelijk zijn voor de gezondheid, op de markt mogen worden gebracht.

Over één ding kunnen we in ieder geval met zekerheid oordelen:
Natto bevat geen ethyleenoxyde.