Herroepingsrecht

Wij zijn verplicht om onze klanten buiten de algemene voorwaarden om te wijzen op het herroepingsrecht.

Wat is  herroepingsrecht?

Het herroepingsrecht houdt in dat de consument 14 kalenderdagen bedenktijd krijgt om te beoordelen of hij de overeengekomen dienst of het toegezonden product wil houden. Binnen die termijn kan de consument besluiten om de gesloten overeenkomst te herroepen (ofwel: te ontbinden).

Geldt het herroepingsrecht ook voor de verkoop van nattõ?

Nee, het herroepingsrecht is niet van toepassing. Producten die u via deze webwinkel koopt hebben slechts een beperkte houdbaarheid en kunnen daarom niet geretourneerd worden.  De verkoop is na een succesvolle betaling definitief.