Herroepingsrecht

Wij zijn verplicht om onze klanten buiten de algemene voorwaarden om te wijzen op het herroepingsrecht.

Wat is  herroepingsrecht?

De herroepingstermijn, ook wel bedenktijd genoemd, is 14 kalenderdagen. De consument heeft 14 dagen de tijd nadat hij de gehele bestelling van de verkoper heeft ontvangen om een beroep te doen op zijn herroepingsrecht en de overeenkomst te ontbinden.

Binnen 14 dagen nadat de consument een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht dient de verkoper de prijs van het product inclusief de verzendkosten voor het toesturen van het product aan de consument terug te betalen. De consument kan pas nakoming van de terugbetaling van de prijs + verzendkosten van de verkoper vorderen nadat de verkoper het product van de consument heeft ontvangen, tenzij de verkoper de consument heeft aangeboden het product bij de consument op te halen.

Geldt het herroepingsrecht ook voor de verkoop van nattō ?

Nee. De consument heeft geen recht op ontbinding bij een consumentenkoop wanneer de geleverde producten snel kunnen bederven of verouderen, zoals etenswaren met een beperkte houdbaarheidsdatum.
Producten die u via deze webwinkel koopt hebben slechts een beperkte houdbaarheid en kunnen daarom niet geretourneerd worden.  De verkoop is na een succesvolle betaling definitief.