Hoeveelheid vitamine K2 boven verwachting

Afgelopen week lieten we een sample natto met gerst testen in het laboratorium van VITAK in Maastricht. Het gaat daarbij niet om het testen op pathogenen, maar om vast te stellen of de hoeveelheid vitamine K2, die op ons etiket vermeld staat, nog overeenkomt met de werkelijke hoeveelheid van het moment. Tenslotte willen wij onze klanten zekerheid geven dat ze ook krijgen wat op het etiket vermeld staat.

Onze productiemethode is – behalve ambachtelijk – ook goed georganiseerd waardoor de verwerking weinig variatie kent. De invloed van de bonen is eveneens bekend. Na verloop van tijd verliezen  bonen langzaam een hoeveelheid eiwitten en suiker. Ook een verkeerde opslag kan daarbij een rol spelen.  Wij houden hier uiteraard rekening mee. Voor het te testen sample hebben we een kleine hoeveelheid uit 3 verschillende dozen gehaald, die samengevoegd en het samen met een diepgevroren gelpack opgestuurd.

We weten dat de natto met gerst –  mits op de juiste wijze geproduceerd – ongeveer 30% meer vitamine K2 bevat dan de gewone natto. Bij gewone natto gaan we uit van 1000 mcg. per 100 gram. Dit geldt als een algemeen gehanteerd gemiddelde. Theoretisch zou de natto met gerst dus in  ieder geval 1300 mcg vitamine K2 per 100 gram moeten bevatten.

Er zijn zijn in het laboratorium 2 samples uit de toegestuurde doos getest. Sample 1 leverde een uitslag op van 1336 mcg per 100 gram. Sample 2 bevatte zelfs 1425 mcg per 100 gram aan vitamine K2. Deze uitslag stemt ons tot tevredenheid. De gemiddelde hoeveelheid vitamine K2  blijkt daarmee bijna 40% hoger. Het gaat hier met name om vitamine K2 in de vorm van Menaquinone 7 (MK7), die het effectiefst is tegen atherosclerose en osteoporose. Opvallend is dat er ook nog een geringe hoeveelheid vitamine K1 (Philloquinone) aanwezig is.

Door te klikken op onderstaande afbeelding krijgt u een betere weergave.
Analyse vitamine K2

Voor u als klant betekent deze uitslag dat de geleverde natto van uitstekende kwaliteit is en met zekerheid bijdraagt aan uw gezondheid. En dat is waar het Nattodan om te doen is.