Kwaliteit en herkomst

herkomst sojabonen

In mei 2023 is Nattodan overgestapt op Nederlandse sojabonen. Hiervoor zijn we een samenwerking aangegaan met NL Soja. Deze beslissing werd genomen vanuit de overtuiging dat verse bonen een superieur product opleveren. Door nauw samen te werken met een lokale teler, kunnen we precies afstemmen welke sojaboonvariëteiten het beste passen bij de kwaliteit en smaak die we willen bereiken voor onze natto.

NL Soja is in 2022 gestart met de teelt van biologische sojabonen in Nederland. De teelt, bewaring en verwerking doen zij in eigen beheer. Dit betekent dat ze volledige controle hebben over het hele proces, van zaad tot eindproduct. NL Soja teelt en verkoopt sojabonen specifiek voor humane consumptie.

Het gebruikte zaad is niet genetisch gemanipuleerd, waardoor NL soja kan garanderen dat de sojabonen puur en natuurlijk zijn. Bovendien zijn onder andere de teeltrapportages en analyserapporten beschikbaar op hun website, waardoor transparantie en betrouwbaarheid gewaarborgd zijn.

De sojabonen worden geteeld in Nederland, zijn Skal-gecertificeerd en worden op een eerlijke en transparante manier geproduceerd. De sojabonen zijn op hygiënische en gepaste wijze verpakt (Food Grade), zijn schoon en onbeschadigd.

SKAL certificaat NL-Soja

MICROBIOLOGISCHE CONROLE

Verordening 2073/2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen geldt sinds 1 januari 2006. In deze verordening staan verplichtingen voor het bedrijfsleven die betrekking hebben op de bewaking van de microbiologische veiligheid van levensmiddelen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert of bedrijven deze verplichtingen nakomen. Voor ambachtelijke bedrijven die volgens een goedgekeurde hygiënecode werken, zijn deze verplichtingen niet van toepassing. Nattodan volgt de hygiënecode van de graan en peulvruchten verwerkende industrie. Bedrijven die volgens een goedgekeurde hygiënecode werken hoeven alleen te controleren op de in die hygiënecode opgenomen microbiologische richtwaarden.
Eenmaal per jaar laten we daarom op een willekeurig moment een bemonstering (controle op pathogenen ofwel ziek makende micro-organismen) uitvoeren door een geaccrediteerd laboratorium. De resultaten waren de afgelopen jaren uitzonderlijk goed. Een bewijs dat Nattodan op een uiterst hygiënische wijze zijn natto produceert.