Kwaliteit en herkomst

herkomst sojabonen

De importeur levert gegarandeerd 100% organische sojabonen, gecertificeerd door Skal. Het bedrijf is FSSC22000 en ISO22000 gecertificeerd. De bonen zijn afkomstig van corporaties uit het noord-oosten van China. Onze groothandel levert uitsluitend biologische producten aan bedrijven.

De volgende certificaten voor dit product van toepassing.

Skal licensie nummer 01285

NOP

EcoSocial

BIOKAP

De door Nattodan gebruikte sojabonen zijn in overeenstemming met de Nederlandse en Europese voedselwetgeving en regels. Ze zijn biologisch in overeenstemming met de wettelijke regels EC 834/2007 en 889/2008 en conform de richtlijnen van het Amerikaanse ministerie van landbouw (USDA). Ze worden onder hygiënische omstandigheden geproduceerd en zijn vrij van besmettingen conform EC 1881/2006. De sojabonen zijn onderzocht op residuen van pesticiden en in overstemming bevonden met de richtlijnen van het “Bundesverband Naturkost Naturwaren”. De sojabonen zijn niet bestraald en bevatten geen additieven die afkomstig zijn van GMO’s óf afgeleide stoffen. De sojabonen zijn op hygiënische en gepaste  wijze verpakt (Food Grade), zijn schoon en onbeschadigd.

Note:  Volledig 100% zekerheid dat geen besmetting door GMO’s óf afgeleiden heeft plaats gevonden is niet te geven i.v.m de aanwezigheid van pollen in de lucht.

Kwaliteit en herkomst gerst

Onze gerst kopen wij bij de zelfde groothandel. Het merk van de gerst is “De Nieuwe Band” en afkomstig van Nederlandse teelt. “De Nieuwe Band” is een coöperatieve groothandel gevestigd in Marum. Als groothandel en als merk hebben zij dankzij hun manier van werken verschillende kwaliteitscertificaten.

SKAL CERTIFICAAT NATTODAN

Onze producten zijn vanaf 30 augustus 2017 SKAL gecertificeerd.
Het daarbij behorende certificaat vindt u hier (97,4 KB).

MICROBIOLOGISCHE CONROLE

Verordening 2073/2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen geldt sinds 1 januari 2006. In deze verordening staan verplichtingen voor het bedrijfsleven die betrekking hebben op de bewaking van de microbiologische veiligheid van levensmiddelen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert of bedrijven deze verplichtingen nakomen. Voor ambachtelijke bedrijven die volgens een goedgekeurde hygiënecode werken, zijn deze verplichtingen niet van toepassing. Bedrijven die volgens een goedgekeurde hygiënecode werken hoeven alleen te controleren op de in die hygiënecode opgenomen microbiologische richtwaarden.
Eenmaal per jaar laten we daarom op een willekeurig moment een bemonstering (controle op pathogenen ófwel ziek makende micro-organismen) uitvoeren door een erkend laboratorium. De resultaten waren de afgelopen jaren uitzonderlijk goed. Een bewijs dat Nattodan op een uiterst hygiënische wijze zijn natto produceert.