Kwaliteit en herkomst

herkomst sojabonen

De importeur levert gegarandeerd 100% organische sojabonen, gecertificeerd door Skal. Het bedrijf is FSSC22000 en ISO22000 gecertificeerd. De bonen afkomstig van corporaties uit het noord-oosten van China en fairtrade. Fairtrade helpt boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden een betere plek te verwerven in de handelsketen, zodat ze kunnen leven van hun werk en kunnen investeren in een duurzame toekomst. Fairtrade is zowel een keurmerk als een wereldwijde beweging.
De volgende certificaten zijn voor dit product van toepassing.

SKAL certificaat Nattodan 2023-2024

NOP

EcoSocial

BIOKAP

De door Nattodan gebruikte sojabonen zijn in overeenstemming met de Nederlandse en Europese voedselwetgeving en regels. Ze zijn biologisch in overeenstemming met de wettelijke regels EC 834/2007 en 889/2008 en conform de richtlijnen van het Amerikaanse ministerie van landbouw (USDA). Ze worden onder hygiënische omstandigheden geproduceerd en zijn vrij van besmettingen conform EC 1881/2006. De sojabonen zijn onderzocht op residuen van pesticiden en in overstemming bevonden met de richtlijnen van het “Bundesverband Naturkost Naturwaren”. De sojabonen zijn niet bestraald en bevatten geen additieven die afkomstig zijn van GMO’s óf afgeleide stoffen. De sojabonen zijn op hygiënische en gepaste  wijze verpakt (Food Grade), zijn schoon en onbeschadigd.

SKAL certificaat Nattodan 2023-2024

MICROBIOLOGISCHE CONROLE

Verordening 2073/2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen geldt sinds 1 januari 2006. In deze verordening staan verplichtingen voor het bedrijfsleven die betrekking hebben op de bewaking van de microbiologische veiligheid van levensmiddelen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert of bedrijven deze verplichtingen nakomen. Voor ambachtelijke bedrijven die volgens een goedgekeurde hygiënecode werken, zijn deze verplichtingen niet van toepassing. Nattodan volgt de hygiënecode van de graan en peulvruchten verwerkende industrie. Bedrijven die volgens een goedgekeurde hygiënecode werken hoeven alleen te controleren op de in die hygiënecode opgenomen microbiologische richtwaarden.
Eenmaal per jaar laten we daarom op een willekeurig moment een bemonstering (controle op pathogenen ofwel ziek makende micro-organismen) uitvoeren door een geaccrediteerd laboratorium. De resultaten waren de afgelopen jaren uitzonderlijk goed. Een bewijs dat Nattodan op een uiterst hygiënische wijze zijn natto produceert.