Obesitas plaag

Volgens een bericht in de Telegraaf van 4 juli is het alarmfase rood. Nog nooit was sprake van zulke grote aantallen mensen met obesitas (overgewicht). In Nederland heeft zelfs 1 procent van de 20-plussers morbide obesitas. Dat betekent dat ruim 100 duizend volwassenen lijden aan deze ernstigste vorm van zwaarlijvigheid. Dat blijkt uit nieuwe cijfers uit de Gezondheidsenquête en Leefstijlmonitor van het CBS en het RIVM, die voor het eerst zijn uitgesplitst naar de drie klassen van obesitas. In totaal heeft 14 procent in 2017 enige vorm van obesitas. Vrouwen kampen vaker dan mannen met obesitas.  Vergeleken met de jaren tachtig … Lees verder Obesitas plaag

Verminderd risico op COPD en kortademigheid door inname soja *

Om de relatie tussen sojaconsumptie, COPD-risico en de prevalentie van luchtwegklachten te onderzoeken, werd in Japan een case-control studie uitgevoerd. Een totaal van 278 in aanmerking komende patiënten (244 mannen en 34 vrouwen), in de leeftijd van 50-75 jaar met COPD gediagnosticeerd in de afgelopen vier jaar, werden verwezen door respiratoire artsen, terwijl 340 controles (272 mannen en 68 vrouwen) werden gerekruteerd uit de gemeenschap. Alle deelnemers ondergingen spirometrische metingen van de ademhalingsfunctie. Informatie over demografie, levensstijlkenmerken en gebruikelijke voedselconsumptie werd verkregen met behulp van een gestructureerde vragenlijst. Chronische obstructieve longziekte (COPD) is wereldwijd de voornaamste oorzaak van morbiditeit en mortaliteit, waarbij … Lees verder Verminderd risico op COPD en kortademigheid door inname soja *

GDPR / AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). Ook Nattodan dient te voldoen aan de nieuwe regels. Op deze datum gaat daarom ons nieuwe privacy reglement in. In deze nieuwe regels zijn de afspraken vastgelegd in relatie met onze klanten en van partijen waarmee wij samenwerken. Alles draait hierbij om de bescherming van uw persoonsgegevens. De nieuwe … Lees verder GDPR / AVG

Hoeveelheid vitamine K2 boven verwachting

Afgelopen week lieten we een sample natto met gerst testen in het laboratorium van VITAK in Maastricht. Het gaat daarbij niet om het testen op pathogenen, maar om vast te stellen of de hoeveelheid vitamine K2, die op ons etiket vermeld staat, nog overeenkomt met de werkelijke hoeveelheid van het moment. Tenslotte willen wij onze klanten zekerheid geven dat ze ook krijgen wat op het etiket vermeld staat. Onze productiemethode is – behalve ambachtelijk – ook goed georganiseerd waardoor de verwerking weinig variatie kent. De invloed van de bonen is eveneens bekend. Na verloop van tijd verliezen  bonen langzaam een … Lees verder Hoeveelheid vitamine K2 boven verwachting

Oostenrijk

We beginnen langzaam enige ervaring te krijgen met verzending van natto naar het buitenland. Naar België werkte dat al goed omdat PostNL daar actief is en zendingen naar Duitsland zijn met DPD niet langer dan 2 dagen onderweg. Afgelopen week hebben we – in overleg met de ontvanger –  een zending naar Oostenrijk gestuurd. Deze kwam na 2 dagen aan in de buurt van Wenen. Een keurig resultaat dat vergelijkbaar is met Nederland of België. Deze week hebben we een zending – eveneens met DPD – naar Polen gestuurd. Ook dit gebeurt in overleg met de ontvanger. De ontvanger betaalt in … Lees verder Oostenrijk

Vitamine K2

Hieronder een korte lijst met vitamine K2 – rijke voedingsmiddelen die u kunt gebruiken om gezonde en heerlijke maaltijden te bereiden. Vitamine K2 wordt aangeduid met MK (Menaquinonen) en vitamine K1 met FK (Fylaquinone). Binnen de vitamine K2 familie komen diverse varianten voor die aangeduid worden met MK4 tot en met  MK10. De onderstaande tabel houdt geen rekening met de hoeveelheden van de diverse varianten.  Zo is bijvoorbeeld MK9 dominant bij gefermenteerde melkproducten zoals yoghurt en kefir. De voornaamste varianten zijn aangegeven. Ghee: (geklaarde boter, van gras gevoerde dieren) 15 microgram / 100g (MK4) Kip: 13,6-31,6 microgram / 100 g      … Lees verder Vitamine K2

Nattō van nieuwe oogst

Sinds kort beschikken we over bonen van oogstjaar 2017. Ze zijn van goede kwaliteit. Er is gelukkig weinig uitval (bonen die beschadigd zijn of anderszins afwijkingen vertonen) en laten zich gemakkelijk verwerken. Door de versheid moest uiteraard wel de kooktijd worden aangepast. De rest van het jaar en begin volgend jaar gaan we deze bonen gebruiken.

GEZONDgids consumentenbond (2)

Of het nu toeval is of niet maar voor de tweede keer sinds ik deze gids ontvang,  lees ik in een artikel iets over vitamine K2. Ditmaal niet door een medewerker van een apotheek, maar door een bekend en gerespecteerd deskundige Frits Muskiet. (1950) In het artikel wordt gemeld dat onder de Masai (natuurvolk in Afrika dat voornamelijk runderen teelt) wel een vorm van atherosclerose voorkomt maar dat de cholesterol vooral aan de buitenzijde van de arteriën zit. Hun aderen blijven open en soepel.  Bij ons – de westerse bevolking – treedt atherosclerose  vooral op aan de binnenzijde van de … Lees verder GEZONDgids consumentenbond (2)

Nattō

Steeds opnieuw blijft het een fascinerend gezicht hoe de bacterie bezit neemt van de bonen. De groei van de bacterie is afhankelijk van zoveel factoren. Als nattō-maker ben je voortdurend bezig met het creëren van de meest optimale condities voor de groei. In feite maak je een monocultuur met bacteriën. Op de afbeelding (onderaan) is goed te zien hoe zich een dunne laag bacteriën op de schil van bonen heeft genesteld. Het groeiproces (vermenigvuldiging van de bacterie door verdubbeling) op de foto is ongeveer 7 uur aan de gang (we noemen het de logaritmische fase óf log-fase) en zal zo … Lees verder Nattō

2017

Het is tijd om het achter ons liggende jaar te evalueren. De gestage groei, die al in 2015 inzette resulteerde in een omzetstijging van 10 % ten opzichte van vorig jaar. In de loop van het jaar hebben we de administratie uitbesteed. Het kostte teveel tijd en leidde teveel af van echt belangrijke zaken. Maar voor ons was het financiële resultaat niet het belangrijkste. Veel meer zien we ons gesterkt door het feit dat verschillende deskundigen bevestigen dat nattō een belangrijke bijdrage kan leveren aan een gezonder en langer leven. Het verkrijgen van het SKAL keurmerk was één van de speerpunten die … Lees verder 2017