Claims

In Mei 2012 is door de Europese commissie een nieuwe verordening vastgesteld met toegestane claims. Het aantal claims is in de afgelopen jaren terecht sterk gereduceerd. Slechts 10 procent van de bekeken gezondheidsclaims heeft de procedure en wetenschappelijke toetsing doorstaan. Voor vitamines en mineralen zijn er veel toegelaten gezondheidsclaims. Dit zijn ingrediënten die zeer goed zijn onderzocht en al jaren gebruikt worden. Er zijn echter ook veel gezondheidsclaims die geen toelating hebben verkregen. Het gebruik van een claim is echter aan voorwaarden gebonden. De verordening maakt vreemd genoeg geen onderscheid tussen vitamine K1 en K2.

De claimsverordening bepaalt dat een gezondheidsclaim alleen mag worden gehanteerd als die is goedgekeurd en gepubliceerd op een communautaire lijst. Verder geldt dat bij gebruik van gezondheidsclaims de volgende informatie op het etiket of in de reclame wordt aangebracht:

Een bewering waarin wordt gewezen op het belang van een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl. De benodigde hoeveelheid van het levensmiddel en het vereiste consumptiepatroon om het geclaimde heilzame effect te bereiken. Indien van toepassing, een vermelding voor mensen die het gebruik van het levensmiddel dienen te vermijden
Een passende waarschuwing voor producten die bij overmatig gebruik een gezondheidsrisico kunnen inhouden.

De claims in relatie met vitamine K die zijn toegestaan:

  1. draagt bij tot een normale bloedstolling
  2. draagt bij tot de instandhouding van normale botten

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die tenminste een bron van vitamine K zijn. Onze Natto vormt een rijke bron van vitamine K (m.n. K2) zoals uit het laboratorium onderzoek is gebleken. De claims zijn daarom terecht.

Wilt u na het lezen meer weten?
Neem dan contact met ons op.