SKAL

Eenmaal per jaar vindt de inspectie door SKAL plaats voor de certificering van onze producten. De afgelopen jaren zijn we gecertificeerd, maar wel met een kanttekening. 99,99 % van ons product – sojabonen en gerst – is bewezen van biologische oorsprong. Maar van 0,01 % is dat niet zeker. Het betreft de bacteriesporen die we gebruiken voor het fermentatieproces. Deze sporen zijn afkomstig van gespecialiseerde Japanse laboratoria.

Tijdens de controle van 2019 heeft de inspecteur aangegeven dat voor deze sporen een zgn. non-ggo (= niet genetisch gemodificeerd organisme) verklaring noodzakelijk is willen we de biologische status van onze producten behouden.

Om het duidelijker te maken: Het gaat daarbij niet over de bacteriesporen zelf, maar om het medium (dus de voeding) waarin de bacteriën zijn gekweekt. Deze bacteriën worden vervolgens zodanig behandeld dat ze sporen vormen. Sporen zijn te beschouwen als slapende bacteriën. Tijdens het proces van natto maken worden deze sporen door een hitteschok geactiveerd waarna ze weer uitgroeien tot bacteriën.

We hebben intussen vele pogingen gedaan om een dergelijke verklaring te krijgen maar de Japanse bedrijven én Japanse overheid geven niet thuis. En helaas hebben we geen alternatieve mogelijkheden gevonden.

Vreemd is echter dat een product wel biologisch mag worden genoemd wanneer er een niet-biologisch ingrediënt aan toe is gevoegd mits dit niet meer bedraagt dan 5% van het volume en wanneer er geen biologisch alternatief voorhanden is. Je zou daarom zeggen dat dit in ons geval ook zo is.
Maar nee dat is niet zo. Voor het gebruik van micro-organismen gelden andere regels. Deze rigide regelgeving is uiterst frustrerend en ons inziens ook niet fair. Maar ze laat blijkbaar geen uitzonderingen toe.
Zoals eerder aangegeven is bestaat 99,99 % van ons product uit biologische gecertificeerde grondstoffen.

De voorlopige conclusie aan het eind van 2019 is dat we waarschijnlijk besluiten onze biologische status op te geven. In januari hopen we daar meer over te weten.