Soja markt onder hoge druk

Vandaag ontvingen we een mail uit Oostenrijk met alarmerende berichten over de beschikbaarheid van sojabonen. Hieronder het bericht:

Soja Austria would like to inform you about the dramatic development of the Global Soybean prices. Within the last 6-7 years we haven’t seen prices rocketed as they have especially since end of August 2020. When we compare with previous harvest numbers, we see up to 50% increase right now, which is a lot.
Some of the reasons seem to be the following (freely listed):

Lower harvest vs. last year
Increase in demand
Global drivers causing additional price pressure:
Speculation from hedge-funds
Covid-19 that effected the freight rates and container availability
Trade issues between US and China that caused China to dry out their warehouse and are now buying huge to re-establish capacity

Ook wij zien deze problemen. Hieronder een vrije vertaling van bovenstaande tekst:

Soja Austria wil u graag informeren over de dramatische ontwikkeling van de wereldwijde sojaprijzen. In de afgelopen 6-7 jaar hebben we de prijzen niet zo omhoog zien schieten zoals nu, vooral sinds eind augustus 2020. Als we het vergelijken met eerdere oogsten, zien we nu prijsstijgingen tot 50%, wat veel is. Enkele van de oorzaken lijken de volgende te zijn (vrij vermeld):

  • Lagere oogst vergeleken met vorig jaar
  • Toename van de vraag
  • Wereldwijde drijfveren zorgen voor extra prijsdruk: m.n. Speculatie van hedge-fondsen.
  • Covid-19 die de vrachttarieven en de beschikbaarheid van containers beïnvloedde.
  • Handelskwesties tussen de VS en China die ervoor zorgden dat China hun magazijn opdroogde en nu enorme hoeveelheden inkopen om de capaciteit te herstellen

Helaas lijkt een oplossing op korte termijn niet aanwezig. Nattodan doet zijn best de voorraden aan te vullen. We hebben inmiddels contacten met de groothandel in het buitenland. Onze klanten begrijpen in het algemeen wel dat dit een overmacht situatie is en hebben daar ook begrip voor. We proberen lopende abonnementen normaal af te ronden. De abonnementen zullen gedurende dit jaar uit de winkel verdwijnen.