Het mes moet in vlees en zuivel…

aldus de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. (WRR) Het is ondertussen overduidelijk dat de productie van vlees en zuivel meer grond, meer kunstmest en meer water vergt, een stijgend gebruik van antibiotica veroorzaakt en bovendien leidt tot een hogere uitstoot van broeikasgassen. Bovendien eten we meer vlees en drinken we meer melk dan goed voor ons is. We krijgen teveel dierlijke eiwitten binnen. Onze gemiddelde vleesconsumptie ligt tweemaal hoger dan aanbevolen is uit het oogpunt van volksgezondheid. Dit laatste dringt nu langzaam ook door tot de consument. Het huidige landbouwbeleid is aan vervanging toe. Tot dusver was het voornamelijk gericht … Lees verder Het mes moet in vlees en zuivel…