Vitamine K2 bepaling

Eind 2023 hebben we onze natto met gerst opnieuw laten analyseren op de hoeveelheid vitamine K2. We hebben deze analyse laten uitvoeren door een bekend laboratorium in België. Wij hanteren een referentie hoeveelheid van 13 mcg tot 14 mcg per gram voor de natto met gerst. Dit waren bekende waarden uit vorige onderzoeken.

De hoeveelheid vitamine K2 (een optelsom van menaquinone-4, dat niet aanwezig is in natto, en menaquinone-7) bedroeg 27 mg per kg, oftewel 27 mcg per gram natto. De test is meerdere keren herhaald vanwege afwijkingen ten opzichte van onze referentiewaarden (zie boven). Het laboratorium heeft de ruwe data van de analyse gecontroleerd en hierbij zijn geen afwijkingen gevonden.

Mogelijk heeft het te maken met de nieuwe Nederlandse bonen of met de gebruikte gerst-soort. De receptuur is namelijk het zelfde gebleven. Eén conclusie mogen we echter wel trekken uit dit onderzoek namelijk dat de natto door de grote hoeveelheid vitamine K2 een super gezonde voeding is. Geen enkel ander voedingsproduct kan zich wat betreft de hoeveelheid vitamine K2 meten met natto van Nattodan.

Gebruikte methode

De methode die men gebruikt voor de analyse heet LC- MS/MS. De LC-MS/MS-methode is een krachtig hulpmiddel voor de nauwkeurige analyse van vitamine K2 en andere verbindingen in voedingsmiddelen.

Voordelen van LC-MS/MS:

  • Hoge gevoeligheid en specificiteit.
  • Mogelijkheid tot gelijktijdige analyse van meerdere verbindingen.
  • Lage detectiegrenzen, zelfs in complexe matrices zoals voedingsmiddelen.

Simpel gezegd werkt het op de volgende manier. De analyse bestaat uit verschillende stappen. Achtereenvolgens zijn dat:
Monsterbereiding: We beginnen met het voedselmonster en halen er de vitamine K2 uit. Hiervoor wordt een oplosvloeistof gebruikt.
Vloeistofchromatografie: Vloeistofchromatografie is als een speciale zeef. We gieten het opgeloste monster door deze zeef, waardoor de vitamine K2 wordt gescheiden van de andere stoffen.
Massaspectrometrie (MS): Massaspectrometrie is als een weegschaal die heel goed is in het wegen van hele kleine dingen. De vitamine K2 wordt als het ware gewogen om er zeker van te zijn dat het precies is wat we denken dat het is.
Tandem Massaspectrometrie (MS/MS): Tandem Massaspectrometrie is als het gebruik van twee van die magische weegschalen achter elkaar. Hierdoor kunnen we extra zeker zijn dat we de vitamine K2 hebben gevonden, omdat we het twee keer hebben gecontroleerd.
Resultaten: Uiteindelijk krijgen we een resultaat dat ons vertelt hoeveel vitamine K2 er in het monster zit.

In werkelijkheid analyseert deze methode het monster in 8 stappen. Zoals u kunt lezen is het nogal wat werk om de exacte hoeveelheid te bepalen. Nu is dat natuurlijk voor een groot deel geautomatiseerd.