Wijziging algemene voorwaarden

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

De volgende aanvullende of afwijkende bepalingen zijn per 15 november 2017 van toepassing.

  1. Voorgenomen vakanties of een (kortdurende) afwezigheid van de ondernemer worden duidelijk en tijdig op de website vermeld.
  2. Een langere leveringstijd dan de in artikel 11-3 genoemde periode wordt duidelijk en tijdig op de website vermeld.
  3. De ondernemer heeft gedurende de op de website aangeduide perioden van vakanties of (kortdurende) afwezigheid recht op uitstel van levering. Dit geldt zowel voor reguliere leveringen als voor leveringen van abonnementen.
  4. De voorwaarden van artikel 11-3 blijven niet te min van kracht.
  5. Een onderbreking van leveringen in de aangeduide perioden van vakanties of (kortdurende) afwezigheid zal tot een minimum worden beperkt. De consument wordt vooraf op de hoogte gesteld van het uitstel van de leveringen.